aanloop wo2
Aanloop

Tweede Wereldoorlog

 

BEZOEK OOK

  
Aanloop Tweede Wereldoorloghttp://www.derde-wereldoorlog.nl/3de_Wereldoorlog.html
 
xhttp://www.dwarsdenkersnetwerk.nl/Start.html
        
 
 

Deze site is een vertaling van www.vorkriegsgeschichte.de van Gerd Schultze Rhonhof . Met dit verschil dat hier te tekst wat op gesierd is met informatieve afbeeldingen die het verhaal wat levendiger maken Zijn site is een uittreksel van zijn boek 1939 Der Krieg der viele Väter hatte.


1. Schuld en schuldvraag

2. Wordt vervolgd ???

  1. 3.Gerd Schultze Rhonhof1. Schuld en schuldvraag

Het was ongeveer 1963 dat onze schoolmeester Dhr Kits van de 6-de klas van de prof. Casimirschool te Velp (Gld) ons vertelde dat de 2-de Wereldoorlog eigenlijk in 1870 al begonnen was.

Daar snapten wij als leerlingen geen moer van, maar die opmerking maakte wel een diepe indruk op mij. Maar bij nader inzien had meester Kits wel gelijk.


We gaan op deze site dieper in op de en schuldvraag en de mate van schuld inzake het ontstaan en escalatie van de Eerste Wereldoorlog en Tweede Wereldoorlog. Voor ons Nederlanders is die vraag, wat de 2-de W.O. betreft, heel snel beantwoord. Immers het was Duitsland die Polen aanviel op 1-9-1939, vervolgens op 10 mei hier binnen viel en een misdadig schrikbewind plaatste. Welnu; “Dan zullen die moffen in 14-18 wel net zo slecht geweest zijn en daarmee is de zaak voor ons snel helder.... waar zeuren we dan nog over.... ??”

Toch lag dat voor de toenmalige Duitse “Jan met de Pet” toch net iets anders. Ook al was lang niet iedere Duitse “Jan met de Pet” een nazi.... toch... als hij een beetje liefde voor zijn vaderland had, dan had hij veel redenen om - politiek gezien - heel boos te zijn.2. Wordt vervolgd ???

derde wereldoorlog
De redenen om in die tijden als Duitser boos te zijn op de grote jongens in de internationale politiek gelden vandaag de dag nog steeds.

Middels publicaties van documenten die decennia lang verborgen bleven voor het grote publiek, internet en klokkenluiders weten we dat er over onze hoofden heen een spel gespeeld wordt door lieden die nergens voor terugdeinzen, maar helaas wel de macht in handen hebben.

Het spel, waar de Eerste- en de  Tweede Wereldoorlog uit ontstaan zijn,  duurt nog steeds voort en zal - naar mijn inschatting - nog een vervolg krijgen.

De verschrikkingen van WO 1 & 2 zijn nog maar kinderspel, ze vormen een voorproefje vergeleken met wat de komende generatie boven het hoofd hangt.

TENZIJ…. TENZIJ….. wij - deze generatie dus - NU onze politici tot een andere politiek DWINGEN.


3. Gerd Schultze Rhonhof

De geschiedenis over de aanloop naar W.O. 1 & 2 baseer ik op het boek Der Krieg der viele Väter hatte.  Geschreven door Generaal Majoor b.d. Gerd Schultze Rhonhof.

Op deze site treft U een  vertaling aan van het uittreksel van dit boek. Het originele uittreksel kunt U vinden op "http://www.vorkriegsgeschichte.de/"


Het boek geeft gestalte aan de geschiedschrijving naar de aanloop van de Eerste- en Tweede Wereldoorlog van uit een zo neutraal mogelijk perspectief. Neutraal.... d.w.z. De auteur heeft de bronnen van alle zijden gebruikt. Dus zowel die van de geallieerden als die van (Nazi -)Duitsland.

Zijn boek is overwegend gebaseerd op de overeenkomsten van deze bronnen. Wat met elkaar in tegenspraak is of niet wederzijds bevestigd wordt, heeft hij weggelaten.

Ook als U de Duitse taal niet in alle perfectie machtig bent valt het betreffende boek, voor ons Nederlanders, heel goed te lezen.


Raadpleegt U google op de naam van de auteur dan is er heel wat kritiek over hem en zijn boek te vinden. Diverse critici die hem in de hoek plaatsen van revisionisten, rechts - radicalen, of nog erger; neo-nazi. Ik kan U verzekeren dat de onderhavige critici waarschijnlijk het boek zelve niet gelezen hebben en derhalve de plank volledig misslaan.


Het is absoluut niet zijn & mijn  bedoeling om Hitler en zijn trawanten op enige manier vrij te pleiten of hun gruweldaden, waarvoor zij verantwoordelijk zijn of in een beter daglicht te plaatsen. Het gaat hier om waarheidsbevinding.


We zien in de chronologie die is weergegeven in  het boek “1939 Der Krieg der viele Väter hatte” , en in deze site, een aantal figuren op het toneel komen die zich vooral NA 1-9-‘39 beestachtig gedragen hebben.

Hun masker viel toen pas af.

Juist dat maakt het heel moeilijk om een objectief beeld te vormen over aanloop naar W.O.2


Wie de Nazi-misdaden en ideologie los kan zien van de diplomatieke-, economische en militaire feiten zal veel aan deze site hebben en nog veel meer aan het boek Der Krieg der viele Väter hatte.

Bedenk dat meer dan 80.000.000 mensen (W.O. 1 & 2 samen) de dood in gejaagd zijn + dat er daarnaast heel veel menselijk leed is veroorzaakt.

Het is toch te zot voor woorden als men zich bedenkt dat de Tweede Wereldoorlog (ongeveer 50.000.000 mensenlevens) in feite is ontstaan om een stukje grond wat kleiner is dan de Gelderse Achterhoek, wat toen de Vrijstaat Danzig heette. En dat terwijl de oplossingen voor dit vraagstuk voor het oprapen lagen.


Toegegeven: De inhoud van deze geschiedschrijving zal bij mensen met enige nazi-sympathieën het gevoel geven dat hun “idool” Adolf Hitler toch gelijk had.

Juist die mensen moet ik teleurstellen. Het gelijk van het Duitse volk in deze geschiedenis - hun recht van spreken - heeft  Hitler overgenomen en vervolgens uit zijn verband gerukt, verkracht en doordrenkt van gruweldaden, waardoor dit recht van spreken een taboe geworden is. Dit taboe gaan we op deze site doorbreken. Dat er enkele heilige huisjes beschadigd worden en hier en daar kritiek zal losbarsten neem ik graag op de koop toe.


Bekijk deze site maar eens kritisch - ga daarna zelf op zoek naar uw eigen waarheid in deze..... en trek dan pas uw conclusies.

Wilt U graag een nadere toelichting op inhoudelijke zaken van deze site dan stuur ik uw vraag graag door naar de auteur Gerd Schultze Rhonhof. Ook is uw kritiek van harte welkom.Willem Zweers

 
x
   
xGerd_Schultze_Rhonhof.html
  
xQuiz_WO2.html
 
xVoorgeschiedenis_WO2.html
xSamenvatting.html
  
xRelatie_GB-D.html


xRelatie_F-D.html
xMarokko_geschiedenis.html
xBagdad-spoorweg.html
xSarajevo_1914.html
xVersailles.html
xSaargebied.htmlxRijnland.html
xAnschluss_Oostenrijk.html
xSudetenland.html
xTsjechie.html
xMemelland.html
xEconomie_interbellum.htmlxherbewapening.html
xMinderheden_Polen_interbellum.html
xPolitiek_Polen_interbellum.html
xRelatie_Polen_Duitsland.html
xDanzig_1939.html
xHitler-Stalin-pakt.html


x1_september_1939.html
xPlan_Hitler_1939.html
xRoosevelt.html
xYouTube.html
xLinks_en_verwijzingen.html
xContact.html
 
Aanloop WO2
   
Gerd Schultze RhonhofGerd_Schultze_Rhonhof.html
  
QuizQuiz_WO2.html
 
Voor-geschiedenisVoorgeschiedenis_WO2.html
SamenvattingSamenvatting.html
  
Rel. Duitsland
Gr.Brit.Relatie_GB-D.html


Rel. Duitsland
FrankrijkRelatie_F-D.html
Marokko crisisMarokko_geschiedenis.html
Bagdag SpoorlijnBagdad-spoorweg.html
Sarajevo 1914Sarajevo_1914.html
Verdrag van VersaillesVersailles.html
SaargebiedSaargebied.htmlRijnlandRijnland.html
Anschluss OostenrijkAnschluss_Oostenrijk.html
SudetenlandSudetenland.html
TsjechiëTsjechie.html
MemellandMemelland.html
Economie interbellumEconomie_interbellum.htmlHer-bewapeningherbewapening.html
Minderheden PolenMinderheden_Polen_interbellum.html
Politiek PolenPolitiek_Polen_interbellum.html
Rel. Duitsland Polen ’18-’39Relatie_Polen_Duitsland.html
DanzigDanzig_1939.html
Hitler-Stalin PaktHitler-Stalin-pakt.html


1 september 19391_september_1939.html
Plan Hitler
1939Plan_Hitler_1939.html
Hitler of RooseveltRoosevelt.html
VideoYouTube.html
Links & VerwijzingenLinks_en_verwijzingen.html
ContactContact.html