eerste wereldoorlog

Voorgeschiedenis WO2

 
 
aanloop naar tweede wereldorlogaanloop_WO2.html
   
xGerd_Schultze_Rhonhof.html
  
xQuiz_WO2.html
 
x
xSamenvatting.html
  
xRelatie_GB-D.html


xRelatie_F-D.html
xMarokko_geschiedenis.html
xBagdad-spoorweg.html
xSarajevo_1914.html
xVersailles.html
xSaargebied.htmlxRijnland.html
xAnschluss_Oostenrijk.html
xSudetenland.html
xTsjechie.html
xMemelland.html
xEconomie_interbellum.htmlxherbewapening.html
xMinderheden_Polen_interbellum.html
xPolitiek_Polen_interbellum.html
xRelatie_Polen_Duitsland.html
xDanzig_1939.html
xHitler-Stalin-pakt.html


x1_september_1939.html
xPlan_Hitler_1939.html
xRoosevelt.html
xYouTube.html
xLinks.html
xContact.html
 
Aanloop WO2aanloop_WO2.html
   
Gerd Schultze RhonhofGerd_Schultze_Rhonhof.html
  
QuizQuiz_WO2.html
 
Voor-geschiedenis
SamenvattingSamenvatting.html
  
Rel. Duitsland
Gr.Brit.Relatie_GB-D.html


Rel. Duitsland
FrankrijkRelatie_F-D.html
Marokko crisisMarokko_geschiedenis.html
Bagdag SpoorlijnBagdad-spoorweg.html
Sarajevo 1914Sarajevo_1914.html
Verdrag van VersaillesVersailles.html
SaargebiedSaargebied.htmlRijnlandRijnland.html
Anschluss OostenrijkAnschluss_Oostenrijk.html
SudetenlandSudetenland.html
TsjechiëTsjechie.html
MemellandMemelland.html
Economie interbellumEconomie_interbellum.htmlHer-bewapeningherbewapening.html
Minderheden PolenMinderheden_Polen_interbellum.html
Politiek PolenPolitiek_Polen_interbellum.html
Rel. Duitsland Polen ’18-’39Relatie_Polen_Duitsland.html
DanzigDanzig_1939.html
Hitler-Stalin PaktHitler-Stalin-pakt.html


1 september 19391_september_1939.html
Plan Hitler
1939Plan_Hitler_1939.html
Hitler of RooseveltRoosevelt.html
VideoYouTube.html
LinksLinks.html
ContactContact.html
 

1. De voorgeschiedenis van de Tweede Wereldoorlog

2. schoolonderwijs, huiswerk, scriptie en seminars of studie1. De voorgeschiedenis van de Tweede Wereldoorlog

De oorzaken die naar de Tweede Wereldoorlog leiden liggen als beschilderde glasplaten op elkaar.

Geheel helder ziet men het bonte beeld van de bovenste, de laatst opgelegde glasplaat.

Het beeld op de volgende daaronder liggende plaat is nog herkenbaar, doch wel heel wat matter.

De beelden van de daar onder gelegen glasplaten schemeren nog zwak door, maar hun kleuren en contouren zijn nog altijd een deel van wat je aan de bovenkant ziet.

Zo toont het oppervlaktebeeld 1939:


-Duitsland over Polen heen valt

-Rusland de helft van Polen rooft

-Frankrijk en Engeland die het bedreigde Polen helpen

-en de USA op het laatst de helpers ondersteunen en redden


Doch het beeld daaronder - vanaf 1920 - toont ernstige schendingen van de mensenrechten van 11 miljoen mensen van de NIET-Poolse minderheden in de veelvolkerenstaat Polen.

De treiterijen van miljoenen Oekraïners, Duitsers en Witrussen in Polen meent in 1939 vormen aan die op zichzelf al een rede voor oorlog voor de Sovjetunie en Duitsland had kunnen vormen.

Tot het beeld van de 2 bovenste glasplaten horen bovendien de Duits-Poolse strijd om Danzig (Gdansk) en de vrije verkeersverbinding door de Poolse Corridor naar het toen der tijd afgescheiden Oost-Pruisen en de openstaande Russische rekening voor de gebieden van de Oekraïne en Wit-Rusland die Polen hun heeft afgenomen.

Op een verdere glasplaat daaronder zijn de bewapeningswedlopen van de Amerikanen, Britten en Japan vanaf 1920 herkenbaar, de op hol geslagen bewapening van de Sovjets vanaf 1930, de door de Fransen geblokkeerde Geneefse ontwapeningsonderhandelingen en de Duitse herbewapening vanaf 1934.

Van de glasplaten die nog dieper liggen schijnen nog de vernederingen door die de overwinnaars in 1920 voor de Duitsers, de Oostenrijkers en Hongaren door het Verdrag van Versailles voorbereid hadden, de oorlogsvoorbereidingen van de Britten vanaf 1906 tegen het Duitse Keizerrijk, de wraak van de Fransen voor hun verlies van Elzas Lotharingen en de vernederingen van Polen bij de 3-deling van hun land in de tijd daarvoor.

Dit alles en nog veel meer toont de werking van 1939.


2. Schoolonderwijs, huiswerk en seminars of studie

De volgende pagina’s zullen een snel overzicht geven over de hoofdstukken die het lot van de Duitse geschiedenis bepaald hebben (alsmede daarmee de Europese)

De thema’s gaan over de vooroorlogse jaren en bieden stof voor het maken van opstellen in het schoolonderwijs, huiswerk-opgave en seminars of studie.

Deze site is voor de scholier die een voordracht / spreekbeurt voorbereid, evenzo de student die zich verdiept, of de leraar die zijn kennis wil uitbreiden.

Een uitvoerig overzicht over de inhoud van deze site vindt U onder het menu Samenvatting.


Site Vorkriegsgeschichte.de

Auteur Gerd Schultze Rhonhof

Vertaling Willem Zweers

Naar het boek


ISBN: 9783957681706

650 blz

In NL € 44,36