QUIZ

 
 
Quiz tweede wereldoorlogaanloop_WO2.html
   
Gerd Schultze RhonhofGerd_Schultze_Rhonhof.html
  
Quiz tweede wereldoorlog
 
Voor-geschiedenisVoorgeschiedenis_WO2.html
SamenvattingSamenvatting.html
  
Rel. Duitsland
Gr.Brit.Relatie_GB-D.html


Rel. Duitsland
FrankrijkRelatie_F-D.html
Marokko crisisMarokko_geschiedenis.html
Bagdag SpoorlijnBagdad-spoorweg.html
Sarajevo 1914Sarajevo_1914.html
Verdrag van VersaillesVersailles.html
SaargebiedSaargebied.htmlRijnlandRijnland.html
Anschluss OostenrijkAnschluss_Oostenrijk.html
SudetenlandSudetenland.html
TsjechiëTsjechie.html
MemellandMemelland.html
Economie interbellumEconomie_interbellum.htmlHer-bewapeningherbewapening.html
Minderheden PolenMinderheden_Polen_interbellum.html
Politiek PolenPolitiek_Polen_interbellum.html
Rel. Duitsland Polen ’18-’39Relatie_Polen_Duitsland.html
DanzigDanzig_1939.html
Hitler-Stalin PaktHitler-Stalin-pakt.html


x1_september_1939.html
xPlan_Hitler_1939.html
xRoosevelt.html
xYouTube.html
xLinks.html
xContact.html
 
Verdrag van Versaillesaanloop_WO2.html
   
SaargebiedGerd_Schultze_Rhonhof.html
  
Rijnland
 
Anschluss OostenrijkVoorgeschiedenis_WO2.html
SudetenlandSamenvatting.html
  
TsjechiëRelatie_GB-D.html


MemellandRelatie_F-D.html
Economie interbellumMarokko_geschiedenis.html
Her-bewapeningBagdad-spoorweg.html
Minderheden PolenSarajevo_1914.html
Politiek PolenVersailles.html
Rel. Duitsland Polen ’18-’39Saargebied.htmlDanzigRijnland.html
Hitler-Stalin PaktAnschluss_Oostenrijk.html
1 september 1939Sudetenland.html
Plan Hitler
1939Tsjechie.html
Hitler of RooseveltMemelland.html
VideoEconomie_interbellum.htmlLinks & Verwijzingenherbewapening.html
ContactMinderheden_Polen_interbellum.html
Aanloop WO2Politiek_Polen_interbellum.html
Gerd Schultze RhonhofRelatie_Polen_Duitsland.html
QuizDanzig_1939.html
Voor-geschiedenisHitler-Stalin-pakt.html


Samenvatting1_september_1939.html
Rel. Duitsland
Gr.Brit.Plan_Hitler_1939.html
Rel. Duitsland
FrankrijkRoosevelt.html
Marokko crisisYouTube.html
Bagdag SpoorlijnLinks.html
Sarajevo 1914Contact.html
 

Hieronder vindt U 10 vragen over de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog.

De antwoorden + de toelichtingen op het juiste antwoorden vindt U door naar beneden te scrollen.

Tussen de vraag & antwoord is veel ruimte gelaten zodat U de vragen stuk - voor - stuk kunt behandelen zonder het antwoord van de volgende vraag al te zien.


Vraag 1


In welk jaar moest Duitsland de laatste termijn van de herstelbetalingen uit hoofde van het Verdrag van Versailles (1919) betalen vanwege de verloren Eerste Wereldoorlog ?


 1. a)1933

 2. b)1945

 3. c)1990

 4. d)2010

Antwoord

Verdrag van Versailles


Antwoord

SaargebiedToelichting

De herstelbetalingen werden in 1921 vastgesteld op 269 miljard Goudmark en in 1929 op jaarlijks 2 miljard tot 1988 vastgesteld. In 1953 werd het op West Duitsland opgelegde deel van de nog openstaande rest-herstelbetalingen geregeld en aansluitend betaald. In 1990 werd vastgelegd dat het deel van DDR inclusief rente tot 2010 na betaald moest worden.

Het juiste antwoord op vraag 1 = d


Vraag 2


Hoeveel buurstaten heeft Polen tussen 1919 en 1938 aangevallen of gedreigd door middel van oorlog land

af te nemen ?


 1. a)geen

 2. b)2 buurlanden

 3. c)4 buurlanden

 4. d)6 buurlanden

Antwoord

Rijnland


Antwoord

Anschluss Oostenrijk


Toelichting

In 1919 viel Polen de USSR aan, die in 1921 een deel van de Oekraïne en Wit-Rusland aan Polen moest afstaan. In 1920 veroverde Polen Oost Litouwen met de stad Wilna. In 1921 was het Duitse Opper-Silezië aan de beurt. In 1938 eiste Polen het industriegebied van Teschen van Tsjecho-Slowakije op en dreigde met oorlog. Tsjecho-Slowakije gaf daarop toe aan de Poolse eisen.

Het juiste antwoord op vraag 2 = cVraag 3


Hoe vaak vielen buitenlandse troepen en milities - op grond van het Verdrag van Versailles - vanaf 1921 Duitsland binnen en maakten zo doende gebruik van de militaire zwakte van Duitsland ?


 1. a)geen enkele keer

b) 2 maal

c) 4 maal

d) 5 maal

Antwoord

Sudetenland


Antwoord

TsjechiëToelichting

Op 8 maart 1921 bezetten Franse en Belgische troepen Duisburg, Düsseldorf, en het Ruhrgebied. Op 21 maart 1921 bezetten Poolse troepen en milities Opper-Silezië. Op 11 mei 1923 kwamen wederom de Franse en Belgische troepen om het gehele Ruhrgebied te bezetten. En op die zelfde dag bezetten Litouwse troepen en milities het Memelland.

Het juiste antwoord op vraag 3 = cVraag 4


Hoe hoog was het Duitse bevolkingsdeel van de hanzestad Danzig toen het in 1920 werd afgescheiden van het Duitse rijk ?


a) 48 %

b) 55 %

c) 75 %

d) 95 %


Antwoord

Memelland


Antwoord

Economie interbellumToelichting

De Duitse hanzestad Danzig werd op 15-11-1920 op besluit van de overwinnaars van de Eerst Wereldoorlog afgescheiden als zijnde de Vrijstaat Danzig onder protectoraat van de Volkerenbond. Op dat moment leefden er 340.000 inwoners waarvan 97 % van Duitse en 3 % van Poolse afkomst.

Het juiste antwoord op vraag  4 = dVraag 5


Wanneer begonnen de Duitse en Poolse strijdkrachten met hun concrete mobilisatie en voorbereidingen voor de opmars voor het begin van de oorlog op 1-9-1939 ?


a) Gelijktijdig in maart 1939

b) Polen in maart - Duitsland in juni

c) Duitsland in maart - Polen in juni

d) Duitsland in mei 1938 - Polen in mei 1939


Antwoord

Her-bewapening


Antwoord

Minderheden PolenToelichting

Polen begon op 23 maart 1939 met een gedeeltelijke mobilisatie van haar strijdkrachten die een verdubbeling van sterkte inhield. Van 7 naar 14 divisies, en deze marcheerden op richting Danzig en Pommerellen (Westpruisen). De Duitse voorbereidingen waren 3 maanden later op 26 juni met de verplaatsing van 9 infanterie-divisies naar de Pools-Duitse grens.

Het juiste antwoord op vraag 5 = b


Vraag 6


Hoe was de getalsverhouding van slagschepen tussen enerzijds de USA +  Groot Brittanië + Frankrijk en anderzijds Duitsland op 1-9-1939 ? dus (USA + GB + F)  : D =


a) 5 : 1

b) 11 : 1

c) 19 : 1

d) 25 : 1


Antwoord

Politiek Polen


Antwoord

Rel. Duitsland Polen ’18-’39Toelichting

In het oorlogsbegin onderhielden de USA 270, Groot Brittanië 270 en Frankrijk 85 grote slagschepen tegen Duitsland met 33 stuks

Het juiste antwoord op vraag 6 = cVraag 7


Wie betrok het neutrale Noorwegen in 1940, tegen de wil van de Noorse bevolking & regering in, bij de 2-de Wereldoorlog ?


a) Duitsland

b) USA

c) Engeland & Frankrijk

d) Sovjetunie tijdens de Finse winteroorlog


Antwoord

Danzig


Antwoord

Hitler-Stalin PaktToelichting

Op 19 september 1939 stelde Winston Churchill voor het eerst het kabinet voor om het neutrale Noorwegen bij de oorlog te betrekken. Nog op 10 oktober negeerde Hitler het advies van het opperbevel van de Duitse marine om de Engelsen voor te zijn. Pas na een waarschuwing van enkele Noorse politici voor de Engelse plannen bereidde ook Duitsland een veldtocht tegen Noorwegen voor. De Engelse veldtocht mislukte jammerlijk wat in Londen een kabinetscrisis veroorzaakte. Churchill werd in het nieuwe volgende kabinet premier.

Het juiste antwoord op vraag 7 = c


Vraag 8


Hoe vaak hebben Duitse bommenwerpers Londen gericht aangevallen voordat de  Engelse hun eerste aanval op Berlijn uitvoerden ?


a) Geen enkele keer

b) 1 keer

c) 2 maal

 1. d)5 maal


Antwoord

1 september 1939


Antwoord

Plan Hitler
1939Toelichting

In de nacht van 7 op 8 juni heeft de Franse luchtmacht een aanval op Berlijn uitgevoerd. Daarna hebben de Engelsen 8 keer Berlijn aangevallen voordat de Luftwaffe middels een gerichte aanval Londen bombardeerde. De eerste aanval van de Engelse Royal Air force was in de nacht van 25 op 26 augustus 1940 en er zouden nog 7 aanvallen volgen voordat in de nacht van 6 op 7 september de Luftwaffe Londen met een bezoek vereerde.

Het juiste antwoord op vraag 8 = aVraag 9


Hoeveel maanden voor de Duitse oorlogsverklaring aan de USA nam de US-Navy actief deel aan de zee-oorlog tegen de Duitse Kriegsmarine ?


a) helemaal niet

b) 3 maanden

c) 4 maanden

d) één jaar


Antwoord

Hitler of Roosevelt


Antwoord

VideoToelichting

De president van de toen nog neutrale USA Roosevelt liet op 11-9-1941 een bevel aan de US-Navy uitgaan om bij contact met Duitse oorlogsbodems in volle zee het vuur op hen te openen. Tot die tijd was het omgekeerde door Hitler verboden om schepen van de USA aan te vallen. Ongeveer 1 jaar hiervoor - september 1940 - was de USA begonnen Groot Brittanië onder begeleiding van oorlogsschepen te bevoorraden.

Het juiste antwoord op vraag 9 = bVraag 10


Hoeveel bewezen vredesvoorstellen van de Duitse Rijksregering zijn er aan de toenmalige tegenstanders gedaan tussen september 1939 en het begin van het laatste oorlogsjaar ?


a) geen

b) 16

c) 21

 1. d)32


Antwoord

Links & Verwijzingen


Antwoord

Contact


Toelichting

Er zijn 32 pogingen van de Duitse  Rijksregering geweest om onderhandelingen te beginnen om tot een onmiddellijk einde van de oorlog te komen. Daarnaast zijn er 8 pogingen geweest - buiten de Duitse regering om  - door Duitse ambtsdragers alsmede 19 door de Duitse verzetsbewegingen bekend. Vanuit neutrale staten van kerkelijke en private personen in Engeland en Amerika zijn 25 initiatieven bekend.

Het juiste antwoord op vraag 10 = d


Vraag 11

De gruwel van de Tweede Wereldoorlog ligt eveneens voor een groot deel verscholen in de gevolgen van de bombardementen op Britse en Duitse op steden daarmee gericht waren tegen de burgerbevolking. In onze geschiedenisboeken van school valt te lezen dat juist Duitsland daarmee begonnen was tijdens de Slag om Engeland 10-6-1940 tot 31-10-1940. Kan het zijn dat die zienswijze onjuist is?


 1. a)Nee, het is juist dat door een verdwaalde Duitse bommenwerper de aanvallen op burgerbevolking is begonnen

 2. b)Ja. die ziens wijze is onjuist. De Britten waren al in een eerder stadium begonnen Duitse steden te bombarderen.

 3. c)Met het leggen van bommentapijten is het onmogelijk om het maken burgerslachtoffers te vermijden, de geallieerde aanvallen waren in hoofdzaak tegen de Duitse oorlogsindustrie gericht met aangrenzende woongebieden.


AntwoordAntwoordHet juiste antwoord op vraag 11 = b

Voor uitgebreide toelichting klikt u [HIER]