Der Krieg, der viele Väter hatte

Gerd Schultze Rhonhof

 
 
Aanloop WO2aanloop_WO2.html
   
Gerd Schultze Rhonhof
  
vragen wo2Quiz_WO2.html
 
Voor-geschiedenisVoorgeschiedenis_WO2.html
SamenvattingSamenvatting.html
  
xRelatie_GB-D.html


xRelatie_F-D.html
Marokko crisisMarokko_geschiedenis.html
Bagdag SpoorlijnBagdad-spoorweg.html
Sarajevo 1914Sarajevo_1914.html
Verdrag van VersaillesVersailles.html
SaargebiedSaargebied.htmlRijnlandRijnland.html
Anschluss OostenrijkAnschluss_Oostenrijk.html
SudetenlandSudetenland.html
TsjechiëTsjechie.html
MemellandMemelland.html
Economie interbellumEconomie_interbellum.htmlHerbewapeningherbewapening.html
Minderheden PolenMinderheden_Polen_interbellum.html
Politiek PolenPolitiek_Polen_interbellum.html
Rel. Duitsland Polen ’18-’39Relatie_Polen_Duitsland.html
DanzigDanzig_1939.html
Hitler-Stalin PaktHitler-Stalin-pakt.html


1 september 19391_september_1939.html
Plan Hitler
1939Plan_Hitler_1939.html
Hitler of RooseveltRoosevelt.html
VideoYouTube.html
Links & VerwijzingenLinks.html
ContactContact.html
 
Aanloop WO2aanloop_WO2.html
   
Gerd Schultze Rhonhof
  
QuizQuiz_WO2.html
 
Voor-geschiedenisVoorgeschiedenis_WO2.html
SamenvattingSamenvatting.html
  
Rel. Duitsland
Gr.Brit.Relatie_GB-D.html


Rel. Duitsland
FrankrijkRelatie_F-D.html
Marokko crisisMarokko_geschiedenis.html
Bagdag SpoorlijnBagdad-spoorweg.html
Sarajevo 1914Sarajevo_1914.html
Verdrag van VersaillesVersailles.html
SaargebiedSaargebied.htmlRijnlandRijnland.html
Anschluss OostenrijkAnschluss_Oostenrijk.html
SudetenlandSudetenland.html
TsjechiëTsjechie.html
MemellandMemelland.html
Economie interbellumEconomie_interbellum.htmlHer-bewapeningherbewapening.html
Minderheden PolenMinderheden_Polen_interbellum.html
Politiek PolenPolitiek_Polen_interbellum.html
Rel. Duitsland Polen ’18-’39Relatie_Polen_Duitsland.html
DanzigDanzig_1939.html
Hitler-Stalin PaktHitler-Stalin-pakt.html


1 september 19391_september_1939.html
Plan Hitler
1939Plan_Hitler_1939.html
Hitler of RooseveltRoosevelt.html
VideoYouTube.html
LinksLinks.html
ContactContact.html
 

Voorwoord van Gerd Schultze Rhonhof auteur van "Der Krieg, der viele Väter hatte" over het initiatief van deze site, wijst ons nog het goede nabuurschap omdat Nederland aan "Versailles weigerde deel te nemen en de toevoeging van Emsland aan Nederland afwees.Als auteur van de navolgende 24 artikelen doet het mij deugd dat Willem Zweers deze in het Nederlands vertaald heeft. Ze vormen een uittreksel van mijn boek “1939 Der Krieg, der viele Väter hatte”  bedoeld voor “snellezers”.


Wij Duitsers hebben Nederland op een onpasselijke wijze bij de Tweede Wereldoorlog betrokken. Dat betreur ik des te meer omdat de Nederlanders tegenover ons Duitsers tijdens en na de Eerste Wereldoorlog uitgesproken fair gebleven zijn. Tijdens de oorlog zijn jullie neutraal gebleven.

Daarna, toen de Britten, Amerikanen en Fransen in Versailles over ons oordeelden en de Duitsers de schuld voor dit Servisch - Oostenrijkse geschil, wat op een oorlog uitliep, in de schoenen schoven en ons land waar mogelijk leeg geplunderd hebben, zijn de Nederlanders voor ons fatsoenlijke en welwillende buren gebleven.

Jullie hebben het aanbod van de overwinnaars afgewezen om het Emsland van Duitsland af te scheiden en bij Nederland te voegen.

Ook hebben jullie ons staatshoofd, Keizer Wilhelm II, asiel verleend.

Wij hadden dus in 1940 goede redenen om Nederland ongemoeid te laten. Doch het liep anders.


Nadat Frankrijk en Groot Brittanië het Duitse rijk op 3 september 1939 de oorlog verklaard hadden, en de Engelsen op 11 september begonnen troepen naar Frankrijk te verschepen gaf Hitler voor het eerst de Wehrmacht het bevel een aanval tegen Frankrijk te plannen en voor te bereiden, en daarbij ook België en Nederland te betrekken.

Hoe uit - in de eerste instantie - een Pools-Duits conflict om de Duitse hanzestad Danzig en de verbindingswegen naar de provincie Oostpruisen, die sinds Versailles van het Duitse rijk was afgescheiden, van een lokale oorlog vervolgens in enkele dagen een Europese oorlog en dan een wereldoorlog kon worden is zeker voor de kinderen en kleinkinderen van de  Nederlanders die hier onder hebben geleden interessant.


Gerd Schultze-Rhonhof

10 juli 2013Originele tekst:

Vorwort Zweers „aanloop“


Gerd Schultze-Rhonhof10.07.2013

Als Autor der nachfolgenden 24 Artikel freue ich mich, dass Herr Zweers sie ins Niederländische übersetzt hat. Sie sind eine Kurzfassung meines Buchs „Der Krieg, der viele Väter hatte“ für „Schnellleser“.


Wir Deutsche haben den Niederländern im Zweiten Weltkrieg übel mitgespielt. Das bedauere ich um so mehr, als die Niederländer uns Deutschen gegenüber im und nach dem Ersten Weltkrieg ausgesprochen fair geblieben sind. Im Krieg sind sie neutral geblieben. Nach dem Krieg, als Briten, Amerikaner und Franzosen in Versailles über uns zu Gericht gesessen und uns Deutschen die Schuld für diesen von einem serbisch- österreichischen Streitfall ausgelösten Krieg zugeschoben haben und Deutschland nach Kräften ausgeplündert haben, sind uns die Niederländer anständige und wohlwollende Nachbarn geblieben. Sie haben das Angebot der Sieger abgelehnt, das Emsland von Deutschland abzutrennen und den Niederlanden zuzuschlagen. Sie haben unserem Staatsoberhaupt, Kaiser Wilhelm II., Asyl geboten. Wir hatten also 1940 gute Gründe, die Niederlande zu verschonen. Doch es kam anders.


Nachdem Frankreich und Groß Britannien dem Deutschen Reich am 3. September 1939 den Krieg erklärt hatten, und die Engländer am 11. September begannen, Truppen nach Frankreich überzusetzen, befahl Hitler der Wehrmachtführung erstmals, einen Angriff gegen Frankreich zu planen und vorzubereiten, und dabei auch gegen Belgien und die Niederlande. Wie aus der zunächst nur polnisch-deutschen Auseinandersetzung um die deutsche Hansestadt Danzig und um die Verbindungswege zur seit Versailles vom Reich abgeschnittenen Provinz Ostpreußen ein lokaler Krieg und dann binnen weniger Tage ein europäischer Krieg und dann ein Weltkrieg werden konnte, ist sicher auch für die Kinder- und Enkelgeneration der damals leidgeprüften Niederländer interessant.

Gerd Schultze Rhonhof